Tin Tức

Mô hình Gann thường sẽ được gọi là góc Gann, bởi vì khi chúng được xây dựng bởi các đường thẳng chung một điểm gốc và tạo thành được các góc nhất định. Góc Gann cũng sẽ được xây dựng dựa theo ba yếu tố mà chúng ta đã vừa thảo luận, với các quy trình như sau:

Về hai yếu tố này thì có lẽ giao dịch CFD và Forex đều sẽ có điểm tương đồng với nhau. Bởi lẽ, cả hai hình thức này đều sẽ được giao dịch thông qua sàn giao dịch, mà nguồn thu nhập chính của sàn đó chính là phí hoa hồng và phí spread.