Browsing: Tin số hóa

Tin số hóa

Trải qua thời niên thiếu gian khổ, bị bạn bè bắt nạt, Musk dường như đang bù đắp những cảm giác chưa có lúc còn trẻ.