Browsing: tháng công nhân

Theo đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3), kết thúc tháng 5/2021, các nhà máy điện của tổng công ty đã hoàn thành tốt công tác vận hành, đáp ứng phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.