Browsing: Swissmes

Qua thông tin về các sàn chứng khoán, forex lừa đảo tại Việt Nam thì mọi người đã biết mình nên làm gì, tránh né những điều gì. Hãy nhớ: đừng để mình bị hoa mắt trước những cám dỗ ảo, để khỏi phải vỡ mộng khi sự thật phơi bày…

Chắc chắn là các nhà đầu tư trong các câu chuyện trên trả lời là không, vì đã tìm hiểu rõ ràng về sàn và quyết định đầu tư vào, thậm chí cón tham gia một khoảng thời gian rất lâu cho đến khi rủi ro xảy đến, thì những nhà đầu tư này cáo buộc ngược lại sàn. Còn các nhà đầu tư vẫn đang tham gia hoặc những người đang thắng họ đang làm gì? chúng tôi sẽ liên hệ đến họ và lắng nghe tiếp câu chuyện của họ về sàn Swissmes. Vì thế việc nói sàn Swissmes lừa đảo là chưa đủ căn cứ…