Browsing: Scale in

Làm sao để có thể gia tăng thêm được lợi nhuận khi đã giao dịch đúng như xu hướng và giảm tối đa được các rủi ro khi giao dịch sai xu hướng? Và câu trả lời của chúng tôi là Scale in và Scale out sẽ giúp cho các anh em làm được điều đó một cách dễ dàng.

Scale in chính là thêm vị thế vào giao dịch. Nhà đầu tư sẽ bổ sung thêm lot vào vị thế tùy vào phong cách giao dịch của mình. Có người sẽ bổ sung thêm lot khi giá đi sai xu hướng (nhồi lệnh) và cũng có người sẽ bổ sung thêm khi giá đi đúng xu hướng. Khác với Scale in thì Scale out là tháo bớt vị thế ra sau khi vào lệnh để bảo toàn lợi nhuận hoặc giảm bớt rủi ro tùy vào phong cách giao dịch của mỗi nhà đầu tư.