Browsing: Mô hình Harami

Hiện nay, chiến lược giao dịch dựa trên mô hình nến Nhật Bản thường được đại diện là một trong những kỹ thuật giao dịch phổ biến. Ngày nay, đang có rất nhiều chiến lược giao dịch hình nến đã được các nhà giao dịch sử dụng thành công. Một trong số đó chính là mô hình nến Bearish Harami…