Browsing: Ichimoku charts

Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo có thể áp dụng với rất nhiều thị trường giao dịch như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, hợp quyền chọn, forex, chỉ số và kim loại quý (vàng và bạc), v.v…