Browsing: Hồ sơ giải ngân

Giải ngân là hình thức mà ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện chi trả một khoản thanh toán cho khách hàng dựa theo hợp đồng đã ký kết của 2 bên. Việc giải ngân sẽ diễn ra ngay sau khi hợp đồng, hồ sơ hoàn thiện, khi mà khách hàng đã thực hiện đủ các thủ tục vay và được chấp nhận vay vốn…