Browsing: giao dịch ngoại hối

Bên cạnh việc bạn sẽ phải tìm kiếm cho mình 1 sàn Forex uy tín thì việc lựa chọn tài khoản giao dịch thích hợp nhất cũng là phần quan trọng không kém. Không phải sàn nào cũng sẽ cung cấp cho bạn những loại tài khoản như nhau, vậy hiện nay đang có những loại tài khoản giao dịch Forex nào ở trên thị trường…