Browsing: Fair trade

Định nghĩa về thuật ngữ thương mại công bằng (Fair trade) hiện nay vẫn đang là 1 khái niệm khá là mơ hồ đối với hầu hết nhiều người. Trong đó số lượng người hiểu rõ về định nghĩa Fair trade chủ yếu sẽ thuộc vào những người làm việc tại các doanh nghiệp tài chính, ngân hàng…

Thương mại công bằng trong tiếng Anh là Fair trade chính là chiến lược nhằm giảm nghèo và phát triển bền vững thông qua việc thức đẩy sự công bằng trong thương mại. Đây chính là sự hợp tác thông qua sự đối thoại, minh bạch, sự tôn trọng với con người và môi trường tự nhiên…