Browsing: đô la mỹ

Chúng ta sẽ quay trở lại trước đây, nếu như một ai đó đang muốn đổi tiền, họ sẽ phải chuyển đổi tiền qua loại đồng đô la Mỹ, rồi sau đó mới chuyển qua loại tiền tệ mà họ muốn. Ví dụ, nếu như một người đang muốn thay đổi đồng bảng Anh sang đồng Yên Nhật, thì đầu tiên họ sẽ phải quy đổi đồng bảng Anh thành đồng đô la Mỹ, và sau đó lại chuyển đổi đô la thành Yên…