Browsing: chỉ số PPI

Mặc dù rằng ề chỉ số PPI thường sẽ không được biết đến nhiều như là CPI nhưng đây cũng là một loại chỉ báo kinh tế khá quan trọng mà các trader cần theo dõi chặt chẽ hàng tháng. Chỉ số PPI đều sẽ được sử dụng như là một chỉ báo sớm lạm phát và chỉ số quan trọng để nhằm điều chỉnh được lãi suất. Các trader nên xây dựng cho mình thói quen khi theo dõi lịch kinh tế thường xuyên để nhằm nắm bắt được các thay đổi về chính sách tiền tệ ở hầu hết các cường quốc kinh tế như ở Mỹ, từ đó sẽ có thể tìm ra được cơ hội giao dịch tiềm năng.

Chỉ số PPI mô tả mức độ thay đổi giá cả trung bình trong rổ hàng hóa cố định được mua bởi nhà sản xuất và đo lường sự lạm phát trong khu vực sản xuất của một quốc gia. PPI một khi đã tăng lên theo một mặt bằng mới, sẽ làm giảm sức cạnh tranh của cả quốc gia, giảm thu hút đầu tư, suy giảm tinh thần doanh nghiệp.