Browsing: chỉ báo Ichimoku

Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo có thể áp dụng với rất nhiều thị trường giao dịch như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, hợp quyền chọn, forex, chỉ số và kim loại quý (vàng và bạc), v.v…

Một chỉ báo thường sẽ xác định được xu hướng mạnh mẽ nhưng cũng thường sẽ gây ra nhiều tranh cãi bởi giao diện khá phức tạp của nó. Chỉ báo này thường sẽ được hình thành để trở thành một chỉ báo hoàn toàn độc lập hiển thị một xu hướng hiện tại. Khác với vẻ bên ngoài phức tạp, bản chất chỉ báo này sẽ đơn giản hơn nhiều. Chỉ báo được nhắc tới ở đây đó chính là Ichimoku.