Browsing: Chứng khoán

Trong thời gian tới, cổ phiếu FLC sẽ bị đình chỉ giao dịch trên HOSE do chưa khắc phục được vi phạm về việc công bố thông tin. Thời gian đình chỉ chưa được công bố. 

Nâng hạng thị trường chứng khoán là việc một thị trường chứng khoán của một quốc gia được nâng hạng theo đánh giá tổ chức xếp hạng uy tín. Thị trường được nâng hạng này đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xếp hạng thị trường tương ứng và thông qua bước xét duyệt, đánh giá của tổ chức xếp hạng.