Browsing: Chứng khoán

Trong thời gian tới, cổ phiếu FLC sẽ bị đình chỉ giao dịch trên HOSE do chưa khắc phục được vi phạm về việc công bố thông tin. Thời gian đình chỉ chưa được công bố.