Browsing: Bất động sản

Bất động sản

Lượng giao dịch căn hộ xuống còn hơn 990 căn và tỷ lệ hấp thụ đạt ở mức 15%, thấp nhất kể từ năm 2019. Ngoài ra, thắt chặt xét duyệt hồ sơ của người vay với mục đích mua nhà, dẫn đến khả năng chi trả của người mua bị ảnh hưởng đáng kể.