Tháng: Tháng Mười 2021

Chúng tôi nhận thấy rằng GAP vẫn luôn được xem là một yếu tố không thể thiếu trên thị trường giao dịch Forex, thị trường chứng khoán và thậm chí là cả thị trường mới nổi là Crypto.