Tháng: Tháng Chín 2021

Căn bản rất hiếm các trader có thể giao dịch với 1 Lot Forex, vì số vốn đầu tư là rất lớn. Nếu các bạn muốn đầu tư giao dịch với 1 Lot Forex thì các tracder cần phải sử dụng một đòn bẩy đáng kể.

Mặt khác, Blockchain đã được xác định là một trong những phần mềm công nghệ mới nổi quan trọng hơn nữa có thể định hình tương lai của Châu Âu. Theo đó, các nhà quan chức EU đang phát triển thúc đẩy mạnh các tiêu chuẩn pháp lý trong toàn khu vực tiền tệ điện  để ngăn chặn phân tán trong tương lai đặt ra.

Sàn giao dịch tiền điện tử có kế hoạch phát triển số lượng tài sản được liệt kê trên nền tảng của mình, với giám đốc điều hành Brian Armstrong tuyên bố rằng ông muốn Coinbase trở thành “Amazone ( NASDAQ:AMZN ) tài sản ” và liệt kê mọi tài sản tiền điện tử hợp pháp trên nền tảng của mình

Như đã đề cập trước đây, tâm lý thị trường đang ở trong chế độ rủi ro. Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đang tăng từ 0,25% đến 0,35%, trong khi chỉ số đô la Mỹ ở mức 92,58, mất tối thiểu 0,08%, và công bố ngày giảm đầu tiên trong tuần.