Làm sao để có thể gia tăng thêm được lợi nhuận khi đã giao dịch đúng như xu hướng và giảm tối đa được các rủi ro khi giao dịch sai xu hướng? Và câu trả lời của chúng tôi là Scale in và Scale out sẽ giúp cho các anh em làm được điều đó một cách dễ dàng.

Scale in chính là thêm vị thế vào giao dịch. Nhà đầu tư sẽ bổ sung thêm lot vào vị thế tùy vào phong cách giao dịch của mình. Có người sẽ bổ sung thêm lot khi giá đi sai xu hướng (nhồi lệnh) và cũng có người sẽ bổ sung thêm khi giá đi đúng xu hướng. Khác với Scale in thì Scale out là tháo bớt vị thế ra sau khi vào lệnh để bảo toàn lợi nhuận hoặc giảm bớt rủi ro tùy vào phong cách giao dịch của mỗi nhà đầu tư.

Sàn giao dịch tiền điện tử có kế hoạch phát triển số lượng tài sản được liệt kê trên nền tảng của mình, với giám đốc điều hành Brian Armstrong tuyên bố rằng ông muốn Coinbase trở thành “Amazone ( NASDAQ:AMZN ) tài sản ” và liệt kê mọi tài sản tiền điện tử hợp pháp trên nền tảng của mình

Mô hình Gann thường sẽ được gọi là góc Gann, bởi vì khi chúng được xây dựng bởi các đường thẳng chung một điểm gốc và tạo thành được các góc nhất định. Góc Gann cũng sẽ được xây dựng dựa theo ba yếu tố mà chúng ta đã vừa thảo luận, với các quy trình như sau:

Về hai yếu tố này thì có lẽ giao dịch CFD và Forex đều sẽ có điểm tương đồng với nhau. Bởi lẽ, cả hai hình thức này đều sẽ được giao dịch thông qua sàn giao dịch, mà nguồn thu nhập chính của sàn đó chính là phí hoa hồng và phí spread.